Kosmoramas bestyrelse pr. 9. august 2021

 

Titel

Navn

Funktion/ansvarsområde

Formand

Ole Rygaard Jensen

Kontakt: 
26 22 59 84

Daglig leder

Anne Hinsch

Indkøb og reklamer

Kasserer

Gitte Just

Økonomi og medlemskartotek

Valgt medlem

Ole Larsen

Referent

Valgt medlem

Jan Zepelin

Månedsfolder, webmaster, reklamer og Facebook

Suppleant

Ellen Legarth Vig

 

Suppleant

Kirsten Jeppesen

 

Repræsentant

Brian Bendorff Geertsen

Operatørgruppen

Repræsentant

Ulla Andreassen

Café- og eventgruppen, aktivliste

Revisor

Rigmor Sørensen

Regnskab

Revisor

Leif Borregaard

Regnskab

Revisorsuppleant

Benny Forsberg

Regnskab