Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Kosmorama...

Filmpolitik

Kosmoramas filmpolitik

som vedtaget på bestyrelsesmødet 18. december 2014. 

Formål:
Kosmorama er en kulturbærende institution i Skælskør, hvis formål er "at udbrede kendskab til og interesse for film".
Filmpolitikken er en overordnet ramme, som afspejler Kosmoramas holdning til at mennesker fra alle aldersgrupper skal føle sig velkomne til at komme og opleve film sammen med andre.
Filmpolitikkens fokus er at skabe muligheder for, at udbuddet af film er tilstrækkeligt bredt, til at majoriteten af mennesker i Skælskør og omegn oplever, at der jævnligt vises, hvad vedkommende synes er "en god film".

Hvordan formålet omsættes til praksis:
Aldersgrupper: 
Alle aldersgrupper skal jævnligt kunne finde en alderssvarende film i programmet. Kosmorama vil - udover at vise filmene - forsøge på anden vis at gøre det attraktivt for de forskellige aldersgruppe at vælge at gå i biografen. 
Konkrete eksempler på dette:  
Være imødekommende når institutioner (skoler, pasningsordninger, fritidstilbud, Julemærkehjemmet) henvender sig om særforestillinger eller gruppebestillinger.
Deltage i landsdækkende tiltag som fx "Skolen i biografen" og "10-års-dagen"
Tilbyde mange børne- og familiefilm i ferierne
Afholde "babybif" med en bred film vist som formiddagsforestilling en gang månedligt for primært nybagte forældreog deres spædbørn. 
Afholde "seniorbif", hvor film, der også tænkes at være af interesse for seniorer, vises som eftermiddagsforestilling - gerne en gang om måneden.
Indbyde grupper af unge (skoleklasser, institutioner) til at foreslå "Månedens ønskefilm" samt være imødekommende, hvis en gruppe unge ønsker at stå for et filmarrangement.

Bredde: 
For at mange mennesker skal opleve, at der jævnligt vises "en god film", er det vigtigt, at udbuddet er varieret. "Brede" såvel som "smalle" film, - samt en passende blanding af genrer og nationaliteter (danske, europæiske, amerikanske samt indimellem fra andre lande). 

Konkrete eksempler på dette:
Tilstræbe at programmet på årsbasis udgøres af mindst 60% ikke-amerikanske film.
Danske film – herunder familiefilm – prioriteres højt.
Jævnligt at vise de stort opslåede, populære film, når de er nye – evt. som premierefilm.
Tilstræbe at der hver måned vises en "smal" film.
Fastholde konceptet, "Månedens ønskefilm", der fungerer som dialog mellem Kosmorama og biografens brugere.
Være imødekommende og igangsættende i forbindelse med særarrangementer for Ældrerådet, bosteder, væresteder og andre.
Være imødekommende overfor interessegrupper, foreninger og lignende som har ideer til en event i forbindelse med en film.
Introducere et nyt koncept, "Månedens temafilm", hvor temaer fastsættes for et kvartal ad gangen. Temaet kan fx være en bestemt nationalitet, genre eller instruktør. Filmen kan evt. indledes af en relevant oplægsholder eller udvides med et relevant traktement i biografen eller hos en samarbejdspartner.
Fortsætte opbakningen til tiltag som DOXBIO.
Ind imellem have repriser af meget populære film.

Struktur:
For at ovenstående ønsker til filmudbud skal kunne gennemføres – når vilkårene er én sal, frivilligt personale og hyppige krav fra filmudlejerne om et fast antal fremvisninger – forudsættes kreativ tænkning og fleksibilitet hvad angår struktur.  

Konkrete eksempler på dette:
Fortsætte med at have flere forestillinger pr. dag i weekender og ferier.
Have flere dagsforestillinger – også på hverdage - af ugens hovedfilm, så der bliver plads til andre, smallere titler, DOXBIO og fx "Månedens temafilm" på enkelte hverdagsaftener.
Fortsætte "Ø-bio-konceptet", hvor ugens hovedfilm vises kl.19 af hensyn til biografgængere fra Agersø og Omø.
Overveje indimellem at vise to film på en aften, - fx en børnefilm kl. 18 efterfulgt af en voksenfilm kl. 20.30.
Overveje lejlighedsvis maraton-visning af en trilogi.
Arbejde hen imod at varetagelsen af opgaverne omkring filmbooking fordeles på en mindre gruppe af frivillige, så stabiliteten og kontinuiteten i bookingen sikres. 
Alle vi frivillige i Kosmorama fortsætter med at være lyttende overfor hinanden, så forslag til, hvordan filmpolitikken kan føres ud i livet, bliver hørt og overvejet, inden de eventuelt sættes i værk. 


Således vedtaget på bestyrelsesmødet 18. december 2014. 
Revideres senest december 2016.